Добавено в количката!
Нов Модел
1160.00 лв
Описание

Пропилен Гликол фармацевтично качество

pH на 100 г/л разтвор: 6-8
Температура на кипене: 184 - 189°C при атм. налягане 760 mmHg
Запалимост: негорим
Относително тегло (вода=1): 1.035 при 20°C
Разтворимост във вода: разтворим
Коефициент на разпределение (log POW): -1.07 при 25°C
Точка на топене: -59°C
Разфасовки по 10 и 215кг
Цени: 
Варел 215кг - 5,40лв/кг
Туба 10кг - 6,60лв/кг

таблица за разтворимост

температура съотношение гликол:вода
-40 1:1
-27 2:3
-20 1:2
-17 1:3
-8 1:5

цена: 1160.00 лв