Добавено в количката!
МУХТАРОВ ООД ВИ ПРЕДЛАГА ДА ЗАКУПИТЕ СВОЯ КЛИМАТИК НА ИЗПЛАЩАНЕ СЪС СТОКОВ КРЕДИТ ОТ БАНКА ДСК ПРИ ФИКСИРАНА ЛИХВА ОТ 1% ЗА ЦЕЛИЯ СРОК.

Предимства:
 • Дали да заплатите първоначална вноска;
 • Размер на първоначалната вноска;
 • Дата на плащане на месечните вноски;
 • Удобен и лесен начин на погасяване – чрез банкомат на ДСК; на каса в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК; чрез платежно нареждане от която и да е търговска банка; чрез онлайн банкирането ДСК Директ; чрез мобилното банкиране DSK Smart;
 • Без такса за разглеждане искане на кредит;
 • Без административна такса при одобряване и сключване на договор;
 • Без годишна такса за управление на кредита;
 • Без такса за предсрочно или частично погасяване;
 • Преференциална лихва от 0,82% за държавни служители (учители, служители в структурите на МВР и ПБЗН и др.) и пенсионери.
Параметри:
 • Размер на кредита от 150 до 10 000 лв.
 • Срок на кредита от 3 до 48 месеца.
За да заявите своя кредит е необходимо единствено да имате валидна лична карта на български гражданин.