Добавено в количката!

Проектиране ОВК

      За да се постигне добра енергийна ефективност в сградата – била тя къща, дом, офис, производствено помещение от съществено значение е изборът на ОВК инсталации, тяхното разположение и действие. Етапът за отоплително климатичните инсталации започна още на проектно ниво. Анализиране на специфичните нужди и потребности на ползвателите, ние проектираме и изграждаме съвременни ОВК инсталации.

      Правилният подбор на системи и/или тяхната съвкупност води до оптимизирано използване на енергия за постигане на балансиран климат в помещенията. Независимо дали говорим за офис сграда, къща или производство – на базата на архитектурен проекти ние разработваме оптимален вариант с остойностяване на първоначалната инвестиционна стойност и текущите експлоатационни разходи.

      Проектирането на ОВК системи е прецизен и творчески процес. Днес пазарът е залят от нови и продукти и технологии, които трябва по най-ефективен начин да бъдат използвани за всеки индивидуален проект. Водещ момент при разработването на ОВК инсталацията е оптимизирането на топлинните процеси в сградата. Затова ние от Мухтаров предлагаме пълен инженеринг – Проектиране, Доставка, Изпълнение и поддръжка на изградената инсталация – ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ. Поемаме отговорност и гаранция не само за доставените съоръжения, а за работата на цялата ОВК инсталация и постигането на заложените в проекта параметри.

      Видове проекти:

  • Част ОВК – проектиране на сградно отопление, вентилация и климатизация
  • Част енергийна ефективност
  • Ре-Инженеринг – отпимизиране на даден проект с цел намаляване на инвестиционните разходи
  • Проектиране на ниско енергийни инсталации
  • Оползотворяване на отпадна топлина
  • Проектиране на геотермални инсталации с термопомпени агрегати