Добавено в количката!

Проектирането на ОВК системи е прецизен и творчески процес. Днес пазарът е залят от нови продукти и технологии, които трябва по най-ефективен начин да бъдат използвани за всеки индивидуален проект. Водещ момент при разработването на ОВК инсталацията е оптимизирането на топлинните процеси в сградата, затова правилният подбор на системи и тяхната съвкупност е от изключително значение за постигане на балансиран климат в помещенията и нисък разход на електроенергия.

Ние в „Мухтаров“ ООД предлагаме пълен инженеринг – консултация, проектиране, доставка, изпълнение и поддръжка на изградената инсталация – ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ. Независимо от типа на сградата – къща, офис или производствена – на базата на архитектурен проекти, ние ще разработим оптималния вариант за вас с остойностяване на първоначалната инвестиционна стойност и текущите експлоатационни разходи.

Видове проекти:

  • Част ОВК – проектиране на сградно отопление, вентилация и климатизация
  • Част енергийна ефективност
  • Ре-Инженеринг (вторично проектиране) – подобряване на вече изготвен проект, с цел неговата оптимизация, което води до намаляване на инвестиционните разходи
  • Проектиране на ниско енергийни инсталации
  • Оползотворяване на отпадна топлина
  • Проектиране на геотермални инсталации с термопомпени агрегати