Добавено в количката!

Защо може да се нуждаете от сервиз за климатика?

Редовно падане на предпазителя на ел.мрежата (бушоните).
Захранващият кабел или щепселът загряват.
Има теч от вътрешното тяло на климатика.
Чува се нехарактерен шум от вътрешното тяло на климатика.
Чува се нехарактерен шум от външното тяло на климатика.
Мигат лампичките на вътрешното тяло по необичаен начин.
На дистанционното се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.
На дисплея на вътрешното тяло се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.